Bộ chậu để bàn vân sọc

Thể loại: GỐM SỨ
Mã SP #938

Bộ chậu trồng cây để bàn hình tổ ong

Thể loại: GỐM SỨ
Mã SP #937

Chậu Fiberstone tròn xám đen

Thể loại: GỐM SỨ
Mã SP #936

Chậu Fiberstone bán nguyệt màu xám đen

Thể loại: GỐM SỨ
Mã SP #935

Chậu Fiberstone vuông đen lì

Thể loại: GỐM SỨ
Mã SP #933

Chậu Fiberstone vuông nâu lì

Thể loại: GỐM SỨ
Mã SP #932

Chậu Fiberstone tròn màu đen huyền

Thể loại: GỐM SỨ
Mã SP #931

Chậu Fiberstone tròn xám láng mờ

Thể loại: GỐM SỨ
Mã SP #930

Chậu gốm tròn giả cổ màu bơ - set of 4

Thể loại: GỐM SỨ
Mã SP #929

Chậu Atlantic tròn màu xanh táo -Set of 3

Thể loại: GỐM SỨ
Mã SP #928

Chậu Atlantic tròn màu đen rêu

Thể loại: GỐM SỨ
Mã SP #926

Chậu Atlantic màu xám rêu - Set of 3

Thể loại: GỐM SỨ
Mã SP #925