Đu đủ Thái quả dài

Thể loại: HẠT GIỐNG
Mã SP #527

Dưa chuột chùm sai quả

Thể loại: HẠT GIỐNG
Mã SP #526

Dưa lưới xanh Chiatai

Thể loại: HẠT GIỐNG
Mã SP #525

Cải ngọt khổng lồ

Thể loại: HẠT GIỐNG
Mã SP #524

Mồng tơi tím

Thể loại: HẠT GIỐNG
Mã SP #523

Đậu đũa tím

Thể loại: HẠT GIỐNG
Mã SP #522

Đậu đũa đỏ lùn

Thể loại: HẠT GIỐNG
Mã SP #521

Vạn thọ Pháp lùn mix

Thể loại: HẠT GIỐNG
Mã SP #520

Màu gà búa khổng lồ

Thể loại: HẠT GIỐNG
Mã SP #519

Cúc huân chương mix

Thể loại: HẠT GIỐNG
Mã SP #517

Cúc bất tử đỏ cam

Thể loại: HẠT GIỐNG
Mã SP #516

Cây lá gấm

Thể loại: HẠT GIỐNG
Mã SP #515