Trầu bà sữa

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #880

Cây bàng tam phúc

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #879

Lưỡi hổ hoàng kim

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #878

Clematic Recta

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #874

Môn Lính "Hilo Beauty"

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #867

Cây môn đốm Caladium Red Flash

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #866

Cây Tùng Tuyết

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #853

Cây bàng Singapore

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #851

Môn Đốm Đỏ Gân Xanh - Caladium Danasty

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #850

Đuôi công

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #839

Mắt huyền

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #836

Môn nhung xanh - Alocasia Green Velvet

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #835