Cây cô tòng lá mít

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #941

Cây hồng môn

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #921

Cây tùng nho

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #899

Ráng ổ phụng

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #896

Clematic Crispa

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #895

Môn đen "Black magic"

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #894

Hoa lan Vanda

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #893

Ổ phụng Thái

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #891

Dương xỉ chân thỏ - Rabbits Foot Fern

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #883

Monstera

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #882

Trầu bà sữa

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #880

Cây bàng tam phúc

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #879