Môn nhung đen - Black Velvet

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #834

Cẩm tú cầu

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #833

Mai Thái

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #800

Ngọc Long Châu

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #788

Hòn Ngọc Viễn Đông

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #787

Sen đá

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #757

Lưỡi Hổ

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #754

Sim tím

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #753

Cúc hoạ mi

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #752

Lá gấm

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #751

Hoa dâm bụt tím

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #749

Hoa Mười Giờ Thái

Thể loại: Cây cảnh
Mã SP #748